Få tak i og skriv inn maskinvare ID i bestillingsskjemaet


Maskinvare ID er tilgjengelig i Panopreters Om dialogvindu. For å vise dialogvinduet, klikk på programmets menylinje Hjelp-->Om. I Om-dialogvinduet, klikk på Kopier Maskinvare ID-knappen for å kopiere den til Windows utklippstavle, og lim den deretter inn i bestillingssiden enten ved å bruke tastatursnarveien Ctrl+V, eller ved å klikke på høyre museknapp i tekstfeltet for å se menyen, og klikk Lim Inn for å lime inn maskinvare ID til tekstfeltet på bestillingssiden. Dette er til hjelp når du legger en bestilling med manuell aktivering. Her er stegene.


I følgende eksempel, er maskinvare ID M5TG-3UFS-B4JR-6P0T-RV6L-953A-D2WY-KT7C.
Først, klikk på Kopier Maskinvare ID-knappen i bunnen for å kopiere koden.

Panopreter Om dialogvinduAlternativt, i Registrere dialog:

Legg Inn Nøkkel dialogvinduÅpne bestillingssiden i din nettleser, lim inn koden i maskinvare ID-feltet ved å klikke Lim Inn i venstreklikk-menyen, eller ved å bruke tastatursnarveien Ctrl+V.


Lukk dette vinduet