Få tak i og skriv inn maskinvare ID i bestillingsskjemaet


Maskinvare ID er tilgjengelig i Panopreters Om dialogvindu. For å vise dialogvinduet, klikk på programmets menylinje Hjelp-->Om. I Om-dialogvinduet, klikk på Kopier Maskinvare ID-knappen for å kopiere den til Windows utklippstavle, og lim den deretter inn i bestillingssiden enten ved å bruke tastatursnarveien Ctrl+V, eller ved å klikke på høyre museknapp i tekstfeltet for å se menyen, og klikk Lim Inn for å lime inn maskinvare ID til tekstfeltet på bestillingssiden. Dette er til hjelp når du legger en bestilling med manuell aktivering. Her er stegene.


I følgende eksempel, er maskinvare ID FN3Y-C6UE.
Først, klikk på Kopier Maskinvare ID-knappen i bunnen for å kopiere koden.

Panopreter Om dialogvinduHvis prøveperioden er utløpt, kan du ikke få tilgang til Om-dialogvinduet. Du kan også klikke på Legg Inn Nøkkel knappen-på Nøkkel Utløpt-dialogboksen for å finne maskinvare ID.

Nøkkel Utløpt dialogboksI Legg Inn Nøkkel dialogvindu, venstreklikk med musen. Mens du holder venstre museknapp nede, dra musen fra høyre til venstre for å merke maskinvare ID, unngå å velge noen tomme mellomrom. Du kan nå trykke CTRL+C på tastaturet, eller høyreklikke på musen for å få opp menyen. Velg Kopier, for å kopiere koden til Windows utklippstavle.

Legg Inn Nøkkel dialogvinduÅpne bestillingssiden i din nettleser, lim inn koden i maskinvare ID-feltet ved å klikke Lim Inn i venstreklikk-menyen, eller ved å bruke tastatursnarveien Ctrl+V.

nettbasert bestilingsside
Lukk dette vinduet