Gå tilbake

Tekst-til-tale-programvare Panopreter skjermbilder


Inndata og Tale-modus

Skjermleserprogramvare skjermbilder 1

Skjermleserprogramvare skjermbilder 2Inndata og Tale-modus

Skjermleserprogramvare skjermbilder 2Les Batchfiler-modus

Skjermleserprogramvare skjermbilde Les BatchfilerTekst-til-tale-verktøylinje for Internet Explorer skjermbilde


Panopreter tekst-til-tale-verktøylinje for Internet ExplorerTekst-til-tale-tillegg for Microsoft Office Word skjermbilde


Panopreter tekst-til-tale-tillegg for  Microsoft Office WordFølgende bilder er alternative innstillinger dialogvinduer


språkinnstillinger dialogvindutaleinnstillinger dialogvindules-utklippstavle innstillinger dialogvindulydformatinstillinger dialogvindulydutdata mappeinnstillinger dialogvindumusikkinnstillinger dialogvindubrukergrensesnitt fargeinnstillinger dialogvinduskrift- og fargeinnstillinger dialogvinduverktøylinjeutseende dialogvindu


Gå tilbake