Gå tilbake

Tekst-til-tale-programvare Panopreter skjermbilder


Inndata og Tale-modus

Skjermleserprogramvare skjermbilder 1Inndata og Tale-modus

Skjermleserprogramvare skjermbilder 2Les Fil-modus

Skjermleserprogramvare skjermbilde les filTekst-til-tale-verktøylinje for Internet Explorer skjermbilde


Panopreter tekst-til-tale-verktøylinje for Internet ExplorerTekst-til-tale-tillegg for Microsoft Office Word skjermbilde


Panopreter tekst-til-tale-tillegg for  Microsoft Office WordFølgende bilder er alternative innstillinger dialogvinduer


språkinnstillinger dialogvindutaleinnstillinger dialogvindules-utklippstavle innstillinger dialogvindulydformatinstillinger dialogvindulydutdata mappeinnstillinger dialogvindumusikkinnstillinger dialogvindubrukergrensesnitt fargeinnstillinger dialogvinduskrift- og fargeinnstillinger dialogvinduverktøylinjeutseende dialogvindu


Gå tilbake