Steg for å bruke Panopreter tekst-til-tale programvare

Panopreter støtter to typer av tale, den første er Inndata og Tale, som er standardtypen, og den andre er Les Filen. Du kan angi standardtype ved å klikke på menylinjen Valg --> Innstillinger, deretter klikker du på Tale på den venste fanen i dialogboksen Innstillinger, og merker av alternativet du foretrekker i Tale-vinduet. Når Panopreter starter på nytt, vil standard lesemodus være ett av dine valg.

 1. Først velg lesemodus ved å klikke på Fil i menylinjen, og klikk på Inndata og Tale eller Les Batchfiler i menylisten.

 2. I Inndata og Tale-modus, skriv eller lim tekst inn i tekstvinduet, eller åpne en tekstbasert fil. Hvis du velger Les Batchfiler-modus, kan du klikke på Åpne, Slett eller Fjern-knappene for å behandle filer. Alle filene du legger til må være på samme språk.

 3. Velg et språk fra språklistevinduet. Språket du velger må være det samme som filen eller teksten i tekstvinduet; ellers vil ikke talen bli som ønsket.

 4. Etter at du har valgt språk, vil alle tekst-til-tale-stemmer installert på din datamaskin sees i stemmevinduet. Du kan velge en av disse stemmene.

 5. Klikk på Tale-knappen for å begynne å lese. Pause-, Fortsett-, og Stopp-knappene vil være aktivert.

 6. Når Lagre som Lyd-knappen er aktivert, kan du konvertere teksten til lydfiler i wav-, mp3-, ogg-, opus-, aac-, mp4-, m4a- og flac-format.

Du kan også tilpasse samplingsraten og bitraten for å få tilfredsstillende lydkvalitet og lydfilstørrelse. Klikk på menylinjen Valg --> Innstillinger, og klikk deretter på Lydformat i Innstillinger-vinduet for å vise alternativene. Vanligvis trenger du bare å endre wav format for å møte dine behov.Les tekst i et hvilket som helst annet programvarevindu

 • Start først Panopreter, på menylinjen, klikk alternativer, sørg for at undermenyelementet Les Utklippstavle er valgt. Denne funksjonen er slått på som standard.

 • For det andre, bytt til et hvilket som helst annet programvarevindu, velg teksten du vil lytte til, trykk Ctrl + C tastene på tastaturet for å kopiere den til Windows utklippstavlen, eller høyreklikk på den valgte teksten, fra hurtigmenyen klikker du Kopier menyelement. Nå vil Panopreter begynne å lese den valgte teksten ut.

Tekst-til-Tale Tillegg for Microsoft Word

 • Med tillegget, kan brukere få Word-dokumentet opplest direkte. Hvis du velger en tekst i dokumentet, og klikker på Les-knappen, vil den valgte teksten leses opp. Hvis du klikker på Les-knappen uten å velge tekst, vil hele teksten leses opp.

 • Klikk på convert text to audio button knappen for å konvertere hele teksten eller valgt tekst til lydfiler.

 • Klikk på «...»-knappen, og du vil se en hurtigmeny. Du kan klikke på Tilpass Stemme i menyen for å justere volum, hastighet og tonehøyde. For å endre mappe hvor lydfilen vil lagres, eller å konfigurere flere valg, klikk på Valg i menyen.

Tekst til tale-utvidelser for Chrome og Firefox

 • Med denne utvidelsen vil nettsideteksten bli lest opp. Hvis du velger tekst på nettsiden og klikker på Les opp-knappen, leses den valgte teksten høyt. Hvis du klikker på Les opp-knappen uten å velge tekst, leses all teksten på siden høyt.

 • Du kan endre stemmen i stemmen rullegardinlisten.

 • Du kan justere volum og hastighet.


Tekst-til-Tale Verktøylinje for Internet Explorer

 • Med verktøylinjen kan brukere ha nettsiden lest opp direkte. Hvis du velger en tekst på nettsiden og klikker på Les-knappen, vil den valgte teksten bli lest opp høyt. Hvis du klikker på Les-knappen uten å ha valgt tekst, vil all tekst på nettsiden leses opp.

 • Klikk på convert text to audio button knappen for å konvertere hele teksten eller valgt tekst til lydfiler.

 • Klikk på Panopreter-knappen, og du vil se en hurtigmeny. Du kan klikke på Tilpass Stemme i menyen for å justere volum, hastighet og tonehøyde. For å endre mappe hvor lydfilen vil lagres, eller å konfigurere flere valg, klikk på Valg i menyen.

Du kan også sjekke Panopreter Ofte Stilte Spørsmål for mer informasjon.