Steg for å bruke gratisversjonen av Panopreter Grunnleggende Tekstleser

Panopreter støtter to typer av tale: den første er Les Filen og den andre er Inndata og Tale, Inndata og Tale er standardtypen.  1. Først, velg talemodus ved å klikke på den den korresponderende radioknappen, dvs. Les Batchfiler- eller Inndata og Tale-radioknapp.

  2. Hvis du velger Les Batchfiler-modus, kan du klikke på Åpne-, Slett- og Fjern-knappene for å arrangere filene. Multiple filer i samme språk, kan legges til i fil-listevinduet. Hvis du velger Inndata og Tale-modus, skriv eller lim tekst inn i tekstvinduet, eller åpne en tekstfil.

  3. Velg språket fra språklistevinduet. Språket du velger må være det samme som i filen eller teksten i tekstvinduet.; hvis ikke vil talen ikke bli som ønsket.

  4. Etter at du har valgt språk, vil alle tekst-til-tale-stemmer installert på din datamaskin sees i stemmevinduet. Du kan velge en av disse stemmene. De uthevede er anbefalt av Windows-operativsystemet basert på sammenlikning av akustiske spesifikasjoner.

  5. Trykk på Tale-knappen for å begynne opplesingen. Pause-, Fortsett- og Stopp-knappene vil bli aktivert.

  6. Hvis du ønsker å konvertere tekst eller filer til WAV- og MP3-lydfiler, klikk på Lagre Som-knappen. Du må sørge for at lagringskapasiteten er stor nok for å gjøre dette. Ett minutt med tale trenger ca 3 MB med lagringsplass.

Du kan også tilpasse handlingen ved å klikke på meny Alternativer --> Innstillinger.

Du kan også sjekke Panopreter Grunnleggende Ofte Stilte Spørsmål for mer informasjon.