Erhåll hårdvaruID och skriv in det I beställningsformuläret


HårdvaruID finns tillgängligt under Panopreters Om dialog. För att hitta detta dialogfönstret, navigera I menyfältet till Hjälp --> Om. I Om-fönstret, tryck på knappen Kopiera HårdvaruID för att kopiera det till Windows urklipp, klistra sedan in det på beställningssidan, antingen genom kortkommandot Ctrl+V eller genom att högerklicka på musknappen och sedan välja Klistra in för att klistra in hårdvaruID i avsedda fält på beställningssidan. Detta är hjälpfullt när du placerar din beställning med den manuella aktiveringsmetoden. Här är är stegen.


I följande exempel är hårdvaruID FN3Y-C6UE.
Klicka först på knappen Kopiera HårdvaruID på nederkanten för att kopiera koden.

Panopreter Om-dialogOm prövotiden har gått ut, kan du inte nå Om-dialogen. Du kan även trycka på Entertangenten på Nyckel har gått ut meddelandet för att hitta hårdvaruID.

Nyckel har gått ut meddelandeNär Entertangentens fönster är uppe, tryck ner vänstra musknappen. Medan du håller ner den vänstra musknappen, dra musen från höger till vänster för att markera hårdvaruID, undvik att välja blankrader. Du kan nu antingen trycka ner Ctrl +C på tangentbordet eller högerklicka på musen för att visa kontextmenyn. Välj kopiera för att kopiera koden till Windows urklipp.

Entertangentens dialogrutaÖppna beställningssidan I din webbläsare, klistra in koden I hårdvaruID avsedda fält genom att trycka på Klistra in I kontextmenyn eller genom kortkommandot Ctrl+V.

Online beställningssida
Stäng detta fönster