Steg för att Använda Panopreter text-till-talprogram

Panopreter stödjer två sätt för tal, där det första är indata och Tala, vilket är standardtypen och det andra är Läs Batchfiler. Du kan ställa in standardtypen genom att navigera I menyfältet till Alternativ --> Inställningar och därefter trycka på Talnod I den vänstra panelen I Inställningar, och därefter kryssa I det alternativ du föredrar I Talfönstret. När Panopreter omstartas, kommer det läget du valt vara standard.

 1. Först, välj läsläge genom att trycka på Arkiv I menyfältet och därefter tryck på Indata och Tala eller Läs Batchfiler I menyn.

 2. I Indata och Tala-läget, skriv in eller klistra in text I textfönstret, eller öppna en textbaserad fil. Om du väljer Läs Batchfiler-läget, kan du trycka på Öppna, radera och Rensaknapparna för att hantera filer. Filerna du lägger till bör vara I samma språk.

 3. Välj språk I språklistan i dess fönster. Språket du väljer måste vara detsamma som filen eller texten I textfönstret, annars kommer inte talet att vara så som du vill höra det.

 4. Efter val av språk, kommer alla text-till-talröster installerade på din dator för det språket, synas I röstfönstret, du kan välja en av dessa röster.

 5. Klicka på Talaknappen för att påbörja läsningen. Pausa, Återuppta och Stoppknappen kommer att aktiveras.

 6. När Spara som ljudfil är aktiverat, kan du konvertera text till ljudfiler I WAV, MP3, OGG, OPUS, AAC, MP4, M4A och FLAC format.

Du kan även anpassa samplingshastigheten och bithastigheten för att nå en tillfredsställande nivå av ljudkvalitet och ljudfilsstorlek. Navigera till Alternativ --> Inställningar i menyn och klicka därefter på Ljudformatsnod i Inställningarfönstret för att visa alternativen. Generellt sett behöver du bara ändra wav format för att uppnå dina förväntningar.Läs text i något annat programfönster

 • Starta först Panopreter, klicka på Alternativ i menyraden, se till att undermenyalternativet Läs urklipp är valt. Den här funktionen är aktiverad som standard.

 • För det andra, byt till vilket annat programfönster som helst, välj texten du vill lyssna på, tryck på tangenterna Crtl+C på tangentbordet för att kopiera den till Windows urklipp, eller högerklicka på den markerade texten, från snabbmenyn, klicka på Kopiera menyalternativ. Nu börjar Panopreter läsa upp den markerade texten.

Text-till-tal plugin för Microsoft Word

 • Med plugin kan användare få Word-dokumentet uppläst. Om du väljer text på dokumentet och därefter trycker på Läsknappen, kommer den valda texten att läsas upp. Om du trycker på Läsknappen utan att ha valt någon text, kommer all text att läsas upp.

 • Tryck på convert text to audio button knappen för att konvertera all text eller vald text till ljudfiler.

 • Klicka på “...” knappen så kommer en meny att dyka upp. Där kan du klicka på Justera röst i menyn för att justera volym, hastighet och tonhöjd. För att ändra mapp där ljudfilerna sparas eller för att konfigurerar fler inställningar, tryck på Alternativ i menyn.

Text till tal-tillägg för Chrome och Firefox

 • Med detta tillägg kommer webbsidans text att läsas upp. Om du markerar text på webbsidan och klickar på knappen Tala kommer den markerade texten att läsas upp. Om du klickar på knappen Läs upp utan någon textmarkering kommer all text på sidan att läsas upp.

 • Du kan ändra rösten i listrutan för röst.

 • Du kan justera volym och hastighet.

Text-till-tal verktygsfält för Internet Explorer

 • Med verktygsfältet kan användare få hemsidan uppläst direkt. Om du väljer text på hemsidan och trycker på Läsknappen, kommer den markerade texten att läsas upp högt. Om du klickar på läsknappen utan någon vald text, kommer all text på hemsidan att läsas upp.

 • Tryck på convert text to audio button knappen för att konvertera all text, eller vald text till ljudfiler.

 • Tryck på Panopreterknappen så kommer det att dyka upp en pop-upmeny. Där kan du klicka på Justera röst i menyn för att justera volym, hastighet och tonhöjd. För att ändra mappen där ljudiflen sparas eller för att konfigurera fler inställningar, tryck på Alternativ i menyn.

Du kan även läsa Panopreter Vanliga Frågor för mer information.