Steg för att använda gratistextläsaren Panopreter Basic

Panopreter Baisc stödjer två typer av Tal: det första är Läs Batchfiler och det andra är indata och Tala, Indata och Tala är standardtypen.  1. Först välj talesläge genom att klicka på radioknappen för antingen Indata och Tala eller Läs Batchfiler.

  2. Om du väljer Läs Batchfiler-läget kan du klicka på Öppna, Radera och Rensaknapparna för att arrangera filerna. Flera filer i samma språk kan läggas till i fillistan. Om du väljer Input och Tala-läget, skriv in eller klistra in text i textfönstret, alternativt öppna en textfil.

  3. Välj språk från språklistan. Språket du väljer måste vara detsamma som det i filen eller texten i textfönstret, annars kommer inte talet att motsvara era förväntningar.

  4. Efter val av språk kommer alla text-till-talröster som finns installerade på datorn för det valda språket att dyka upp i röstfönstret. Du kan välja en av dessa röster. Den markerade rösten är rekommenderad av Windows operativsystem, baserad på jämförelser av akustiska specifikationer.

  5. Klicka på Talaknappen för att påbörja läsningen. Pausa, Återuppta och Stoppknappen kommer att aktiveras.

  6. Om du vill konvertera texten eller filerna till WAV och MP3 ljudfiler, tryck på Spara som ljudfilknappen. Du måste säkerställa att det finns tillräckligt med lagringsutrymme för att spara ljudfilerna. En minut av tal behöver ungefär 3MB av diskplats.

Du kan även anpassa operationen genom att i menyn klicka på Alternativ --> Inställningar

Du kan även läsa Panopreter Basic Vanliga Frågor för mer information